Akupunkturförbundet


När du kontaktar en akupunktör från Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin vet du att medlemmen


- har utbildning under minst tre år i traditionell kinesisk akupunktur
- har utbildning i ett flertal behandlingstekniker för ett hundratal sjukdomar, listade av Världshälsoorganisationen WHO
- har utbildning i västerländsk medicin, såsom anatomi, fysiologi och patologi
- har förbundit sig att följa Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicins etiska regler
     och miljöbalkens föreskrifter
- endast använder EU-godkända engångsnålar
- har ansvarsförsäkring
- har tystnadsplikt.

Vi erbjuder även våra medlemmar årliga vidareutbildningar.

Läs mer på vår hemsida www.akupunkturforbundet.se. Där finns information om akupunktur och forskning samt adress och telefonnummer till din närmaste akupuntör. Du kan även ta del av våra framtida mål; momsbefrielse och att akupunkturbehandling med traditionell kinesisk akupunktur ska utvärderas i projekt och, där metoden visar sig effektiv, ingå i skattebetald vård. Att samarbeta med den offentliga vården är en annan angelägen fråga vi arbetar för.

Ystadsvägen 67, 121 51 Johanneshov
Tel: 08-600 02 30
info@akupunkturforbundet.se
 www.akupunkturforbundet.se